Pracovní skupina pro správu vědeckých dat v ČR

WG-RDM.cz: Kdo jsme

Ze schůzky koordinační skupiny k Open Science v září 2020 vyplynula jasná potřeba pokročit v ČR s agendou plánování a koordinace správy vědeckých dat a datových repositářů. V návaznosti na to proběhla v říjnu 2020 pracovní schůzka zástupců institucí v této oblasti (např. AV ČR, CESNET, MUNI, NTK, UK, VŠCHT), kde byl Michal Růžička, MUNI/OpenAIRE, pověřen sestavením a vedením pracovní skupiny, která předloží plán práce v této oblasti a začne na jejím rozvoji pracovat.

Primárně jsme pracovní skupina, která řeší aktivity relevantní pro naši práci na našich institucích. Koordinujeme se zejména pro zefektivnění naší práce a posunutí výsledků dále. Výsledky práce pak sekundárně chceme činit viditelnějšími i vně našich institucí, k ostatním zájmových skupinám apod., aby případně využili výsledků činnosti této skupiny, zohlednili je při plánování svých činností apod.

Připojte se!

Jsme plně otevřená skupina lidí se zájmem o správu vědeckých dat v kontextu FAIR principů, Open Science a EOSC. Pokud vás tato problematika zajímá, podílíte se na jejím řešení v rámci vaší instituce, pracujete na relevantním projektu v této oblasti, neváhejte nás kontaktovat – budeme rádi za vzájemnou spolupráci. Společně dojdeme dál a rychleji.

Novinky

21. 9. 2021: FAIR MAFIL sync

Meeting on FAIRification of neuroimaging data at MUNI CEITEC MAFIL.

16. 9. 2021: Interní schůzka aktivity Vzdělávání a podpora pro vědce

Vede Eva Hnátková.

8. 9. 2021: FAIR MAFIL sync

Meeting on FAIRification of neuroimaging data at MUNI CEITEC MAFIL.

16. 8. 2021: Zástupci WG-RDM.cz na jednání „Datové“ skupiny RVVI

Jednání o pracovních skupinách Open Science v ČR.

5. 8. 2021: FAIR MAFIL sync

Meeting on FAIRification of neuroimaging data at MUNI CEITEC MAFIL.

28. 7. 2021: Zástupci WG-RDM.cz na jednání „Datové“ skupiny RVVI

Jednání o možnosti předávání metadata z IS VaVaI do OpenAIRE.

23. 7. 2021: Meeting WG-RDM.cz k DataCite DOI registration service přes DICE-EOSC

8. 7. 2021: Michal Růžička, člen WG-RDM.cz, byl zvolen jako člen do Executive Board OpenAIRE AMKE

Z této pozice bude mít možnost lépe ovlivňovat směřování OpenAIRE AMKE a posílit napojení WG-RDM.cz na partnery v Evropě.

Úspěchy

  • Zástupci WG-RDM.cz v Pracovní platformě pro EOSC organizované MŠMT ČR.

  • Společný projekt MUNI a VŠCHT na nasazení Data Stewardship Wizard jako institucionálního nástroje pro tvorbu DMP.

  • Spolupráce s TAČR KAPPA – požadavky a řešení Data Management Plan.

  • Změny RIV na rok 2021 – navržený a přijatý návrh změny pole R97 Odkaz na údaje z výzkumu: odkaz na související výzkumná data se vyplňuje i pro články + zlepšena srozumitelnost textu pro vědce.

  • Člen WG-RDM.cz v Executive Board OpenAIRE AMKE.

  • Pracovní skupina WG-RDM.cz pokračuje v RDM aktivitách po konci činnosti Iniciativy Open Access AKVŠ.

  • Řešení agendy Persistentních identifikátorů v rámci projektu EOSC-synergy: Landscaping a GAP analýza.

  • Infrastruktura pro Open Science součástí Strategického záměru VŠB-TUO 2021–2027 (součinností ÚK VŠB-TUO, IT4Innovations a útvaru prorektorky pro VaV VŠB-TUO).

Kalendář událostí