Pracovní skupina pro správu vědeckých dat v ČR

WG-RDM.cz: Kdo jsme

Ze schůzky koordinační skupiny k Open Science v září 2020 vyplynula jasná potřeba pokročit v ČR s agendou plánování a koordinace správy vědeckých dat a datových repositářů. V návaznosti na to proběhla v říjnu 2020 pracovní schůzka zástupců institucí v této oblasti (např. AV ČR, CESNET, MUNI, NTK, UK, VŠCHT), kde byl Michal Růžička, MUNI/OpenAIRE, pověřen sestavením a vedením pracovní skupiny, která předloží plán práce v této oblasti a začne na jejím rozvoji pracovat.

Primárně jsme pracovní skupina, která řeší aktivity relevantní pro naši práci na našich institucích. Koordinujeme se zejména pro zefektivnění naší práce a posunutí výsledků dále. Výsledky práce pak sekundárně chceme činit viditelnějšími i vně našich institucí, k ostatním zájmových skupinám apod., aby případně využili výsledků činnosti této skupiny, zohlednili je při plánování svých činností apod.

Připojte se!

Jsme plně otevřená skupina lidí se zájmem o správu vědeckých dat v kontextu FAIR principů, Open Science a EOSC. Pokud vás tato problematika zajímá, podílíte se na jejím řešení v rámci vaší instituce, pracujete na relevantním projektu v této oblasti, neváhejte nás kontaktovat – budeme rádi za vzájemnou spolupráci. Společně dojdeme dál a rychleji.

Novinky

1. 12. 2021: FAIR MAFIL sync

Meeting on FAIRification of neuroimaging data at MUNI CEITEC MAFIL.

30. 11. 2021: Schůzka Pracovní skupiny Základní služby implementace EOSC v ČR

Pracovní skupiny pro implementaci EOSC v ČR

Pracovní schůzka skupiny Základní služby.

24. 11. 2021: Kick-off meeting Pracovní skupiny Architektura NDI implementace EOSC v ČR

Pracovní skupiny pro implementaci EOSC v ČR

Setkání se uskuteční videokonferenčně. Na kick-off meetingu budou prezentována první představa o východiscích implementace, bude diskutována činnost pracovní skupiny, technická podpora pro zajištění jejího chodu a vzájemnou komunikaci členů, pravidla činnosti skupiny a další.

23. 11. 2021: Kick-off meeting Pracovní skupiny Metadatový adresář implementace EOSC v ČR

Pracovní skupiny pro implementaci EOSC v ČR

Setkání se uskuteční videokonferenčně. Na kick-off meetingu bude diskutována především činnost pracovní skupiny, technická podpora pro zajištění jejího chodu a vzájemnou komunikaci členů, pravidla činnosti skupiny a další.

19. 11. 2021: FAIR MAFIL sync

Meeting on FAIRification of neuroimaging data at MUNI CEITEC MAFIL.

11. 11. 2021: Kick-off meeting Pracovní skupiny Základní služby implementace EOSC v ČR

Pracovní skupiny pro implementaci EOSC v ČR

Díky laskavé podpoře organizátorů konference KRECon na NTK, se kick-off meeting PS Základní služby uskuteční fyzicky v prostorách NTK, a to v pátek 12. 11. 2021 od 13:30 (s předpokladem ukončení do 16:30), tj. jako událost těsně navazující na program samotné konference KRECon.

Schůzka by se měl odehrát v prostorách Vzdělávacího centra NTK, tj. v místnosti, kde se budou odehrávat workshopy konference KRECon.

Na kick-off meetingu bude diskutována především činnost pracovní skupiny, technická podpora pro zajištění jejího chodu a vzájemnou komunikaci členů, pravidla činnosti skupiny a další.

3. 11. 2021: Pracovní skupina vzdělávání a podporu pro vědce – FAIR Data

Příprava vzdělávacích materiálů. Vede Eva Hnátková.

19. 10. 2021: Zástupci WG-RDM.cz na Kickoff meeting EOSC PID Task Force

Účastní se Michal Růžička (MU).

19. 10. 2021: Zástupci WG-RDM.cz na schůzi Executive Board OpenAIRE AMKE

Michal Růžička (MU) členem OpenAIRE AMKE EB.

13. 10. 2021: Pracovní skupina vzdělávání a podporu pro vědce – FAIR Data

Příprava vzdělávacích materiálů. Vede Eva Hnátková.

23. 9. 2021: Členové WG-RDM.cz prezentují na Workshopu k implementaci iniciativy EOSC v ČR

https://www.tc.cz/cs/akce/workshop-k-implementaci-iniciativy-eosc-v-cr


Datum: 23. 9. 2021 10:00–12:30
Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 1076/27, Praha 6 + on-line

Srdečně vás zveme na workshop k implementaci iniciativy EOSC (European Open Science Cloud) v ČR, který společně pořádají Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní technická knihovna, velká výzkumná infrastrukturá e-INFRA CZ a Technologické centrum AV ČR ve čtvrtek 23. září 2021. Akce se uskuteční v konferenčních prostorách Technologického centra AV ČR od 10:00 hod.

Účelem workshopu je představit základní principy budování národní datové infrastruktury v ČR a cestu k její architektuře a službám. Součástí programu bude poté i diskuze nad konceptem odborných pracovních skupin, které se budou podílet na definování technických a dalších parametrů národní datové infrastruktury v ČR.

Přihlásit na workshop se můžete prostřednictvím registračního formuláře, a to nejpozději do pondělí dne 20. září 2021 do 12:00 hod.

Jazykem akce je čeština (bez tlumočení), akce bude nahrávána/streamována.

Investice do rozvoje datové infrastruktury výzkumných organizací ČR budou v nadcházejícím období ze strany MŠMT podporovány zejména za využití nástrojů politiky soudržnosti EU z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).

Kontakt:

Soubory:

20. 9. 2021: Členové WG-RDM.cz přijati do několik EOSC Task Forces

16. 9. 2021: Interní schůzka aktivity Vzdělávání a podpora pro vědce

Vede Eva Hnátková.

16. 8. 2021: Zástupci WG-RDM.cz na jednání „Datové“ skupiny RVVI

Jednání o pracovních skupinách Open Science v ČR.

23. 7. 2021: Meeting WG-RDM.cz k DataCite DOI registration service přes DICE-EOSC

8. 7. 2021: Michal Růžička, člen WG-RDM.cz, byl zvolen jako člen do Executive Board OpenAIRE AMKE

Z této pozice bude mít možnost lépe ovlivňovat směřování OpenAIRE AMKE a posílit napojení WG-RDM.cz na partnery v Evropě.

Úspěchy

  • Zástupci WG-RDM.cz v Pracovní platformě pro EOSC organizované MŠMT ČR.

  • Společný projekt MUNI a VŠCHT na nasazení Data Stewardship Wizard jako institucionálního nástroje pro tvorbu DMP.

  • Spolupráce s TAČR KAPPA – požadavky a řešení Data Management Plan.

  • Změny RIV na rok 2021 – navržený a přijatý návrh změny pole R97 Odkaz na údaje z výzkumu: odkaz na související výzkumná data se vyplňuje i pro články + zlepšena srozumitelnost textu pro vědce.

  • Členové WG-RDM.cz přijati do několik EOSC Task Forces

  • Člen WG-RDM.cz v Executive Board OpenAIRE AMKE.

  • Pracovní skupina WG-RDM.cz pokračuje v RDM aktivitách po konci činnosti Iniciativy Open Access AKVŠ.

  • Řešení agendy Persistentních identifikátorů v rámci projektu EOSC-synergy: Landscaping a GAP analýza.

  • Infrastruktura pro Open Science součástí Strategického záměru VŠB-TUO 2021–2027 (součinností ÚK VŠB-TUO, IT4Innovations a útvaru prorektorky pro VaV VŠB-TUO).

Kalendář událostí