Pracovní skupina pro správu vědeckých dat v ČR

WG-RDM.cz: Kdo jsme

Ze schůzky koordinační skupiny k Open Science v září 2020 vyplynula jasná potřeba pokročit v ČR s agendou plánování a koordinace správy vědeckých dat a datových repositářů. V návaznosti na to proběhla v říjnu 2020 pracovní schůzka zástupců institucí v této oblasti (např. AV ČR, CESNET, MUNI, NTK, UK, VŠCHT), kde byl Michal Růžička, MUNI/OpenAIRE, pověřen sestavením a vedením pracovní skupiny, která předloží plán práce v této oblasti a začne na jejím rozvoji pracovat.

Primárně jsme pracovní skupina, která řeší aktivity relevantní pro naši práci na našich institucích. Koordinujeme se zejména pro zefektivnění naší práce a posunutí výsledků dále. Výsledky práce pak sekundárně chceme činit viditelnějšími i vně našich institucí, k ostatním zájmových skupinám apod., aby případně využili výsledků činnosti této skupiny, zohlednili je při plánování svých činností apod.

Připojte se!

Jsme plně otevřená skupina lidí se zájmem o správu vědeckých dat v kontextu FAIR principů, Open Science a EOSC. Pokud vás tato problematika zajímá, podílíte se na jejím řešení v rámci vaší instituce, pracujete na relevantním projektu v této oblasti, neváhejte nás kontaktovat – budeme rádi za vzájemnou spolupráci. Společně dojdeme dál a rychleji.

Novinky

2. 7. 2021: Schůzka se zástupcem Archeologického ústavu AV ČR k zapojení ve WG-RDM.cz

Popis:Zájem zejména o aktivity Architektura repositářů pro výzkumné publikace a data v ČR, Metadatové schéma: Základní společné metadatové schéma pro data v souladu s FAIR principy, PIDs: Persistentní identifikátory digitálních objektů.

1. 7. 2021: Interní schůzka aktivity Vzdělávání a podpora pro vědce

Vede Eva Hnátková.

24. 6. 2021: Interní schůzka aktivity Persistentní identifikátory institucí

Vede Milan Janíček

24. 6. 2021: FAIR MAFIL sync

Meeting on FAIRification of neuroimaging data at MUNI CEITEC MAFIL.

15.–18. 6. 2021: Zástupci WG-RDM.cz na EOSC Symposium 2021

The EOSC Symposium is the major annual event for the EOSC community and is on 15–18 June 2021:

  • The online programme for the symposium has been structured around the Advisory Groups and Task Forces and will also include sessions on future EOSC calls in Horizon Europe, EOSC engagement mechanisms at national level, priorities for the EOSC implementation phase, engagement and cross-fertilisation between research infrastructures and the EOSC ecosystem, as well as EOSC clinic sessions for open questions about EOSC and the EOSC Association.

  • There is an overview session on 16 June 2021 at 09.00–10.45 CEST in which members of the Board acting as liaisons in the Advisory Groups will speak generally about the Advisory Groups and Task Forces. The dedicated sessions on the Advisory Groups and Task Forces will go into further details on the charters which will be presented by representatives from each of the Task Forces. The charters will be available online before the symposium.

17. 6. 2021: FAIR MAFIL sync

Meeting on FAIRification of neuroimaging data at MUNI CEITEC MAFIL.

11. 6. 2021: Pracovní schůzka k předávání metadat o českých projektech do OpenAIRE na národní úrovni

Příprava oslovení IS VaVaI, máme letter of support od TA ČR.

10. 6. 2021: UK: Jak podporovat Open Science

10. 6. 2021: FAIR MAFIL sync

Meeting on FAIRification of neuroimaging data at MUNI CEITEC MAFIL.

9. 6. 2021: MUNI: Open Science Workshop 2021

Úspěchy

  • Zástupci WG-RDM.cz v Pracovní platformě pro EOSC organizované MŠMT ČR.

  • Společný projekt MUNI a VŠCHT na nasazení Data Stewardship Wizard jako institucionálního nástroje pro tvorbu DMP.

  • Spolupráce s TAČR KAPPA – požadavky a řešení Data Management Plan.

  • Změny RIV na rok 2021 – navržený a přijatý návrh změny pole R97 Odkaz na údaje z výzkumu: odkaz na související výzkumná data se vyplňuje i pro články + zlepšena srozumitelnost textu pro vědce.

  • Pracovní skupina WG-RDM.cz pokračuje v RDM aktivitách po konci činnosti Iniciativy Open Access AKVŠ.

  • Řešení agendy Persistentních identifikátorů v rámci projektu EOSC-synergy: Landscaping a GAP analýza.

  • Infrastruktura pro Open Science součástí Strategického záměru VŠB-TUO 2021–2027 (součinností ÚK VŠB-TUO, IT4Innovations a útvaru prorektorky pro VaV VŠB-TUO).

Kalendář událostí